1/09/2554

ข้อมูลข่าวสาร

านรถดีเซลรางกรุงเทพ ร่วมรณรงค์ การแต่งเครื่องแบบ และ การขานสัญญาณ ของพนักงานรถจักร


        รุ่น 1 10-14 ม.ค. 54
        1.นายศักนรินทร์ ขันทอง
        2.นายสุรเดช ปิตุทิพย์